β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

max single

50 мл
Крепость
7 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
47.75 мл (95.5%)
Всего аромата
2.25 мл (4.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.5
3.63
7
Пропиленгликоль (PG)
19.25
19.95
38.5
Глицерин (VG)
25
31.53
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание