β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
4.05 мл (81%)
Всего аромата
0.95 мл (19%)
Настой
7 дней
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.05
1.09
21
Глицерин (VG)
3
3.78
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание