β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
4.26 мл (85.2%)
Всего аромата
0.74 мл (14.8%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.76
1.82
35.2
Глицерин (VG)
2.5
3.15
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание