β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
4.1 мл (82%)
Всего аромата
0.9 мл (18%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
0.6
0.62
12
Глицерин (VG)
3.5
4.41
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание