β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.5 мл (85%)
Всего аромата
1.5 мл (15%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.5
1.55
15
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание