β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Peach Rings

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.8 мл (88%)
Всего аромата
7.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
1.8
2.27
3
Пропиленгликоль (PG)
10.8
11.19
18
Глицерин (VG)
40.2
50.69
67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание