β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
4.18 мл (83.5%)
Всего аромата
0.83 мл (16.5%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.93
1.99
38.5
Глицерин (VG)
2.25
2.84
45
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание