β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Double Watermelon Gum

30 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
1
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
18
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание