β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
56.94 мл (94.9%)
Всего аромата
3.06 мл (5.1%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
13.14
13.62
21.9
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание