β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Fog

30 мл
Крепость
7 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.15 мл (80.5%)
Всего аромата
5.85 мл (19.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.1
2.18
7
Пропиленгликоль (PG)
1.05
1.09
3.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание