β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Smurf Jooz

120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
85.2 мл (71%)
Всего аромата
34.8 мл (29%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
description
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
7.2
9.08
6
Пропиленгликоль (PG)
13.2
13.68
11
Глицерин (VG)
64.8
81.71
54
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание