β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27 мл (90%)
Всего аромата
3 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
3.75
4.73
12.5
Пропиленгликоль (PG)
6
6.22
20
Глицерин (VG)
17.25
21.75
57.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание