β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

توباكو كريمي

50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
6
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
24
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание