β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lava Flow-beta1

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.45 мл (85.75%)
Всего аромата
8.55 мл (14.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
7.65
7.93
12.75
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание