β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
68 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
59.16 мл (87%)
Всего аромата
8.84 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.04
2.11
3
Пропиленгликоль (PG)
9.52
9.87
14
Глицерин (VG)
47.6
60.02
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание