β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Manguitos

10 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
8.55 мл (85.5%)
Всего аромата
1.45 мл (14.5%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
20% PG / 80% VG
0.5
0.61
5
Пропиленгликоль (PG)
2.45
2.54
24.5
Глицерин (VG)
5.6
7.06
56
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание