β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
16.5
17.1
55
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание