β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pables Lemonade Rmx

10 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
20% PG / 80% VG
0.5
0.61
5
Пропиленгликоль (PG)
2.7
2.8
27
Глицерин (VG)
5.6
7.06
56
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание