β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

God's Milk v2

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
88.8 мл (74%)
Всего аромата
31.2 мл (26%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
3
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
1
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание