β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dulce De Leche

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
25.95 мл (86.5%)
Всего аромата
4.05 мл (13.5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
13.05
13.52
43.5
Глицерин (VG)
12
15.13
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание