β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dulce De Leche

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
86.5 мл (86.5%)
Всего аромата
13.5 мл (13.5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
43.5
45.08
43.5
Глицерин (VG)
40
50.44
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание