β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Drop Dream - Biscotti Al Limone

120 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
114.48 мл (95.4%)
Всего аромата
5.52 мл (4.6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionbiscotti, limijen, sour tasty
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
1.5
Пропиленгликоль (PG)
28.68
29.72
23.9
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание