β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
20 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
16.52 мл (82.6%)
Всего аромата
3.48 мл (17.4%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
0.52
0.54
2.6
Глицерин (VG)
16
20.18
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание