β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

#59 Tobacco Butter

50 ml
Moc
9 mg
PG/VG
40/60
Ilość Bazy
47.75 ml (95.5%)
Ilość Aromatu
2.25 ml (4.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionMina Magdy
g_translate
question_answerDodaj komentarz
Baza
ml
g
%
Nikotyna 100 mg
100% PG
4.5
4.66
9
Glikol Propylenowy (PG)
13.25
13.73
26.5
Gliceryna (VG)
30
37.83
60
Aromaty
%

Ilość

Notki