β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Test 51

100 ml
Moc
3 mg
PG/VG
30/70
Ilość Bazy
88.5 ml (88.5%)
Ilość Aromatu
11.5 ml (11.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
question_answer1 Komentarze
Baza
ml
g
%
Nikotyna 100 mg
100% PG
3
3.11
3
Glikol Propylenowy (PG)
15.5
16.06
15.5
Gliceryna (VG)
70
88.27
70
Aromaty
%

Ilość

Notki