β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

“Beantown Vapor” – “Pearana” v1 Mike99

100 ml
Moc
3 mg
PG/VG
20/80
Ilość Bazy
84 ml (84%)
Ilość Aromatu
16 ml (16%)
Steeping
21 dni
grade0group0
gradegradegradegradegrade
question_answerDodaj komentarz
Baza
ml
g
%
Nikotyna 100 mg
100% PG
3
3.11
3
Glikol Propylenowy (PG)
1
1.04
1
Gliceryna (VG)
80
100.88
80
Aromaty
%

Ilość

Notki