β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

I Fucked A Lemonade Stand And I Liked It

60 ml
Moc
3 mg
PG/VG
30/70
Ilość Bazy
52.65 ml (87.75%)
Ilość Aromatu
7.35 ml (12.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
question_answerDodaj komentarz
Baza
ml
g
%
Nikotyna 100 mg
100% PG
1.8
1.87
3
Glikol Propylenowy (PG)
8.85
9.17
14.75
Gliceryna (VG)
42
52.96
70
Aromaty
%

Ilość

Notki