β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Świeża Truskawka Z Mlekiem

10 ml
Forza
3 mg
PG/VG
30/70
Totale Base
9.8 ml (98%)
Totale Aroma
0.2 ml (2%)
Maturazione
1 giorno
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionez
g_translate
question_answerAggiungi commento
Base
ml
g
%
Glicole Propilenico (PG)
2.4
2.49
24
Glicerina Vegetale (VP)
5.4
6.81
54
Acqua/Vodka/Alcol
2
1.88
20
Aromi
%

Quantità

Nota