β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Дыня С Холодком

30 ml
Forza
1.5 mg
PG/VG
30/70
Totale Base
29.58 ml (98.6%)
Totale Aroma
0.42 ml (1.4%)
Maturazione
10 giorni
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionдыня от flame!
g_translate
question_answerAggiungi commento
Base
ml
g
%
Nicotina 100 mg
100% PG
0.45
0.47
1.5
Glicole Propilenico (PG)
8.13
8.43
27.1
Glicerina Vegetale (VP)
21
26.48
70
Aromi
%

Quantità

Nota