β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

“Beantown Vapor” – “Pearana” v1 Mike99

100 ml
Forza
3 mg
PG/VG
20/80
Totale Base
84 ml (84%)
Totale Aroma
16 ml (16%)
Maturazione
21 giorni
grade0group0
gradegradegradegradegrade
question_answerAggiungi commento
Base
ml
g
%
Nicotina 100 mg
100% PG
3
3.11
3
Glicole Propilenico (PG)
1
1.04
1
Glicerina Vegetale (VP)
80
100.88
80
Aromi
%

Quantità

Nota