β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

The ultimate strawberry donut

100 ml
Taux
12 mg
PG/VG
30/70
Total Base
88.2 ml (88.2%)
Total Arôme
11.8 ml (11.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionJF - Unlimited strawberry Gebruik ander pudding custard
g_translate
question_answerAjouter un commentaire
Base
ml
g
%
Nicotine 100 mg
100% PG
12
12.44
12
Propylene Glycol (PG)
6.2
6.43
6.2
Glycerine (VG)
70
88.27
70
Arômes
%

Montant

Note