β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Red Touch (Strawberry). Comments

hossam Daoud
2018-01-07g_translate
طعم فراولة مزز حقيقي مع خلفية طعم مربي فراولة .. يعني مزيج من الفراولة الحقيقي والصناعي بس بطريقة حلوة .. ميفضلش استخدامه لوحدة .. يعتبر فلافر ضعيف بالنسبة لتركيزات فلافر ارت .. يفضل استعماله مع انواع فراولة اخري وافضل نسبة ليه من ٣٪ الي ٤٪
blakviking1
2018-02-21g_translate
Strawberry (Red Touch) (FA) — насыщенный аромат сладкой сочной клубники. Дозировка Средний % в рецептах:  3.0 Средний % в моно-вкусе:  5.0
angenz
2021-05-05g_translate
http://flavor-pro.com/author/jennifer-jarvis/ Primary Aromas: red berry, crisp green (vine/tops), rose, floral, slight jammy notes Flavour Art Strawberry (Red Touch) has that lighter more aromatic fresh strawberry flavor.  It is less jammy than some other strawberry flavors, as it is heavier on the top notes of the fragrant fruit.  At lower percentages you get more of the top notes out of it than anything else, at the suggested range you get more of the base and mid notes making it more of a full strawberry flavor, but it is still a mild one when compared to other strawberries on the market. Flavour Art Strawberry can be used anywhere from 0.25% up to 1% as a supporting top note strawberry in a blend of strawberries or other fruits.  If you want a richer strawberry note increase the amount to 1.5% up to 4%.  I personally don’t go over 4%, since the strawberry notes get far too intense for me and start to taste plastic-y and very harsh.  As a stand-alone this flavor is strawberry, but it falls just a little bit flat, and is not as multidimensional as I like my strawberry flavors. FlavourArt Notes from HICS available from http://www.hicsmixes.com FA Strawberry (Red Touch) You must shake this flavoring well before using it, or you’ll get very faint flavor. This is another example of the realism of FA’s fruit flavors. It has none of the fermented qualities of other brands’ ripe-strawberry flavors (though FA Amber can add that if you want). Try Strawberry with Lemon Sicily (either 3% each or 4% each) for a great strawberry lemonade - no other flavors needed. You can boost the intensity of FA Strawberry by using it with other mild but sweeter fruit flavors. Strawberry 3% standalone DIYorDIE : FA STRAWBERRY FA's Strawberry is definitely a tasty one. It's very similar to TFA Strawberry where it's a mid range flavor landing on the mid-back, and also contains that slight earthy note. So it's definitely a more realistic strawberry. Though it doesn't quite have the same boldness that TFA has. Definitely a great strawberry flavoring, though if you already have TFA Strawberry, I wouldn't really think it's necessary to buy. Best used at 3%, anything lower and it's much too weak. Anything higher and you start to mute From: https://www.reddit.com/r/DIY_eJuice/comments/4o4nwi/fa_red_touch_strawberry_flavor_review/ Testing: FA Red Touch @ 4%; Aged: 8 days Flavor description: A juicy strawberry rolled in sugar and pulverized into a velvety jelly. Well rounded strawberry taste overall. I taste a slight bit of candied strawberry in it, but reminds me of strawberry jelly with the seeds in it. (Preserves?) Off-flavors: none at 4% Throat hit: 5/10. Uses: Sweetens up bitter fruits or blends with other fruits to create a unique flavor profile. Also great as a standalone. Pairings: Creams, other fruits/citrus, desserts. 0.5-1% TFA Dragonfruit makes this flavor pop a little more as well. Notes: With so many great strawberry flavors out there, I can't really say much besides try this one too. You won't be disappointed.

Delete

Are you sure you want to delete this comment?