β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Świeża Truskawka Z Mlekiem

10 ml
Intensidad
3 mg
PG/VG
30/70
Base total
9.8 ml (98%)
Aroma total
0.2 ml (2%)
Maceración
1 día
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionez
g_translate
question_answerAñadir comentarios
Base
ml
g
%
Propelinglicol (PG)
2.4
2.49
24
Glicerina Vegetal (VG)
5.4
6.81
54
Agua/Vodka/PGA
2
1.88
20
Aromas
%

Cantidad

Nota