β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mix Mex Apple Free Base

30 ml
Intensidad
9 mg
PG/VG
50/50
Base total
26.85 ml (89.5%)
Aroma total
3.15 ml (10.5%)
Maceración
7 días
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionChiller 3,5%
g_translate
question_answerAñadir comentarios
Base
ml
g
%
Nicotina 100 mg
100% PG
2.7
2.8
9
Propelinglicol (PG)
9.15
9.48
30.5
Glicerina Vegetal (VG)
15
18.92
50
Aromas
%

Cantidad

Nota