β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

The ultimate strawberry donut

100 ml
Stärke
12 mg
PG/VG
30/70
Base gesamt
88.2 ml (88.2%)
Aroma gesamt
11.8 ml (11.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionJF - Unlimited strawberry Gebruik ander pudding custard
g_translate
question_answerKommentar hinzufügen
Base
ml
g
%
Nikotin 100 mg
100% PG
12
12.44
12
Propylen Glykol
6.2
6.43
6.2
Glyzerin
70
88.27
70
Aroma
%

Menge

Notiz