β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
858 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
729.3 мл (85%)
Усяго водару
128.7 мл (15%)
Настой
5 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
128.7
133.37
15
Гліцэрына (VG)
600.6
757.36
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага