β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крэпасць
6 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
113.64 мл (94.7%)
Усяго водару
6.36 мл (5.3%)
Настой
3 дні
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% VG
7.2
9.08
6
Прапіленгліколь (PG)
29.64
30.72
24.7
Гліцэрына (VG)
76.8
96.84
64
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага