β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
22.8 мл (76%)
Усяго водару
7.2 мл (24%)
Настой
14 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
1.8
1.87
6
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага