β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

MORANGO KIWI MENTA 40/60

50 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
46.25 мл (92.5%)
Усяго водару
3.75 мл (7.5%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
1.5
1.55
3
Прапіленгліколь (PG)
9.75
10.1
19.5
Гліцэрына (VG)
35
44.14
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага