β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
130 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
115.83 мл (89.1%)
Усяго водару
14.17 мл (10.9%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
11.83
12.26
9.1
Гліцэрына (VG)
104
131.14
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага