β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
1000 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
800 мл (80%)
Усяго водару
200 мл (20%)
Настой
45 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Гліцэрына (VG)
800
1008.8
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага