β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
200 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
70/30
Усяго асновы
154 мл (77%)
Усяго водару
46 мл (23%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 72 мг
100% PG
8.33
8.64
4.17
Прапіленгліколь (PG)
85.67
88.78
42.83
Гліцэрына (VG)
60
75.66
30
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага