β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Element E-liquid Strawberry Whip v1 Mike99

100 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
82 мл (82%)
Усяго водару
18 мл (18%)
Настой
21 дзень
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Гліцэрына (VG)
80
100.88
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага