β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
150 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
134.25 мл (89.5%)
Усяго водару
15.75 мл (10.5%)
Настой
5 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
29.25
30.31
19.5
Гліцэрына (VG)
105
132.41
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага