β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

FRUITY !!! 14/03/19

90 мл
Крэпасць
8 мг
PG/VG
60/40
Усяго асновы
65.7 мл (73%)
Усяго водару
24.3 мл (27%)
Настой
8 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
7.2
7.46
8
Прапіленгліколь (PG)
22.5
23.32
25
Гліцэрына (VG)
36
45.4
40
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага