β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
28 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
19.6 мл (70%)
Усяго водару
8.4 мл (30%)
Настой
15 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Гліцэрына (VG)
19.6
24.72
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага