β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
24.9 мл (83%)
Усяго водару
5.1 мл (17%)
Настой
30 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
3.9
4.04
13
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага