β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
48 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
36.48 мл (76%)
Усяго водару
11.52 мл (24%)
Настой
15 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
1.44
1.49
3
Прапіленгліколь (PG)
1.44
1.49
3
Гліцэрына (VG)
33.6
42.37
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага