β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
200 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
170 мл (85%)
Усяго водару
30 мл (15%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 72 мг
100% PG
8.33
8.64
4.17
Прапіленгліколь (PG)
1.67
1.73
0.83
Гліцэрына (VG)
160
201.76
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага