β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Heisen Mary Jane Berg

30 мл
Крэпасць
7.5 мг
PG/VG
0/100
Усяго асновы
2.25 мл (7.5%)
Усяго водару
27.75 мл (92.5%)
Настой
5 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% VG
2.25
2.84
7.5
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага