β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крэпасць
2 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
28.58 мл (95.25%)
Усяго водару
1.43 мл (4.75%)
Настой
2 дні
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 36 мг
100% PG
1.67
1.73
5.56
Прапіленгліколь (PG)
5.91
6.12
19.69
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага