β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
90.67 мл (90.67%)
Усяго водару
9.33 мл (9.33%)
Настой
1 дзень
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
20.67
21.42
20.67
Гліцэрына (VG)
70
88.27
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага